+48 12 373 53 00

Tag:Unia Europejska

Jak zacząć korzystać z funduszy UE?
Jak zacząć korzystać z funduszy UE?

Z funduszy europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Dobry plan to podstawa.  Inspiracja, unikalny pomysł, wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie, z pewnością przyczynia się do sukcesu przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem jest znalezienie właściwego źródła finansowania. Należy pamiętać, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na…

Czytaj dalej

Fundusze Europejskie w Polsce
Fundusze Europejskie w Polsce

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała największe fundusze, bo aż 82,5 mld euro. Fundusze zostaną zainwestowane w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Głównym kryterium podziału środków finansowych z Unii na…

Czytaj dalej

Czym są fundusze unijne?
Czym są fundusze unijne?

Unia Europejska dysponuje własnym budżetem, finansuje m.in. działania prowadzące do wzmacniania konkurencyjności gospodarek państw członkowskich, podejmuje walkę z bezrobociem a także wspiera rozwój uboższych regionów. Kierunek przeznaczenia funduszy jest określany w strategii rozwoju Unii Europejskiej, którą obecnie przedstawia dokument Europa 2020. Szczegółowy plan wydawania funduszy – Wieloletnie Ramy Finansowe – określany jest nie rzadziej niż…

Czytaj dalej