+48 12 373 53 00

Tag:składki

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne na 2016 r.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne  na 2016 r.

13 stycznia 2016 Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację  w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń – grudzień 2016 r. dla niektórych grup ubezpieczonych Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które: – nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60…

Czytaj dalej

Czym grozi nieopłacanie ZUS
Czym grozi nieopłacanie ZUS

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nakładają na przedsiębiorców obowiązki z tytułu składek ZUS, których niewypełnianie grozi dotkliwymi konsekwencjami. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczania, potrącania i opłacania w terminie składek na ubezpieczenie społeczne oraz do sporządzania, przekazywania i przechowywania dokumentacji z tym związanej. Każdy przedsiębiorca musi pamiętać, że robi to na własny…

Czytaj dalej

Raty w ZUS
Raty w ZUS

Czasem zdarza się,że przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS i powstaje z tego tytułu dług. W takim wypadku płatnik może starać się o rozłożenie go na raty. Wniosek dłużnika powinien być dobrze uzasadniony względami gospodarczymi i innymi przyczynami godnymi uwzględnienia. ZUS może rozłożyć dług na raty, jednak należy spełnić pewne warunki: przedsiębiorca będzie musiał całkowicie uregulować…

Czytaj dalej

Rozpoczynanie działalności i ZUS
Rozpoczynanie działalności i ZUS

    Prowadzenie własnej działalności wiąże się z odpowiedzialnością i szeregiem obowiązków względem różnych instytucji i urzędów, jednym z nich jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jako osoba prowadząca działalność masz nie tylko prawo wglądu do swojego konta płatnika składek prowadzonego w ZUS,ale także uzyskania informacji m.in. o: ubezpieczeniach i świadczeniach, należnych składkach i wpłatach, osobach…

Czytaj dalej