+48 12 373 53 00

Tag:kontrola podatkowa

Kontrola skarbowa w praktyce
Kontrola skarbowa w praktyce

W codziennym życiu pojęcia „kontrola skarbowa” i „kontrola podatkowa” są używane zamiennie, jednak są to dwa różne postępowania, regulowane innymi ustawami i prowadzone przez inne organy. Kontrola skarbowa zajmuje się ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa a zakres jej jest bardzo szeroki.  W zdecydowanej większości kontrola skarbowa dotyczy sprawdzenia deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości w sposobie…

Czytaj dalej

Kontrola podatkowa – co warto wiedzieć?
Kontrola podatkowa – co warto wiedzieć?

Do kontroli podatkowej upoważnione są organy podatkowe pierwszej instancji tj. naczelnik urzędu celnego, naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa i starosta. Rodzaj postępowania określa zakres uprawnień kontrolerów. Jeśli chodzi o Urząd Skarbowy , przeprowadzane są kontrole w zakresie zobowiązań podatkowych np. z tytułu VAT czy PIT. Kontrola podatkowa jest czynnością podejmowaną z…

Czytaj dalej

Różnice pomiędzy kontrolą podatkową i skarbową
Różnice pomiędzy kontrolą podatkową i skarbową

Osoby, które podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej, muszą liczyć się z tym,że w ich firmie będą przeprowadzane kontrole różnych urzędów. Kontrolę podatkową regulują przepisy Ordynacji Podatkowej natomiast kontrola skarbowa podlega przepisom ustawy o kontroli skarbowej Kontrolę podatkową przeprowadzają  organy podatkowe pierwszej instancji tj: naczelnik urzędu celnego, naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa…

Czytaj dalej