+48 12 373 53 00

Cennik usług dodatkowych

Idealne połączenie tradycji i nowoczesności.
Oderwij swój biznes od biurka.
Idź z postępem i bądź on-line.

Wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą.

kpir online kpir online kpir online 

Przetestuj teraz
całkowicie za darmo!

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

Wystawienie faktury/noty korygującej za przedsiębiorcę przez INETUS 5 pln

Przygotowanie korekty deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-UE w związku ze spóźnionym

dostarczeniem dokumentów lub dostarczeniem ich błędnych lub niekompletnych

50 pln
Sporządzenie aktualizacji zgłoszenia VAT –R 40 pln
Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS i US 20 pln
Sporządzenie korekty jednej deklaracji ZUS DRA z winy Przedsiębiorcy 20 pln
Przygotowanie wniosku o przywrócenie terminu opłacania składek do ZUS 30 pln
Sporządzenie informacji PIT-11 jednej osoby zatrudnionej przez Przedsiębiorcę lub świadczącej na rzecz Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowy prawa cywilnego 20 pln
Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego przedsiębiorcy 50 pln
Sporządzenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy   PIT-4R 50 pln
Sporządzenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR 50 pln
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę niepodlegającą ZUS 20 pln
Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę podlegająca ZUS 35 pln
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia ZUS 10 pln
Przygotowanie zaświadczenia o dochodach dla Przedsiębiorcy 50 pln
Przygotowanie zaświadczenia o dochodach dla pracownika 30 pln
Przygotowanie rozwiązania umowy o pracę (sporządzenie wypowiedzenia) 50 pln
Udzielenie odpowiedzi na zajęcia komornicze 30 pln
Przygotowanie delegacji krajowej 30 pln
Przygotowanie delegacji zagranicznej 50 pln
Przygotowanie analizy finansowej do wniosku kredytowego 100 pln
Przygotowanie analizy finansowej do wniosku o dotację 250 pln
Przygotowanie sprawozdania do GUS 100 pln
Przygotowanie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska 150 pln
Przygotowanie formularza wniosku do CEIDG w celu aktualizacji wpisu 50 pln
Przygotowanie rejestracji PFRON 50 pln
Przygotowanie miesięcznej deklaracji PFRON 30 pln
Przygotowanie zestawienia zapisów z KPiR narastająco 50 pln
Przygotowanie zestawienia amortyzacji 50 pln
Przygotowanie jednorazowej amortyzacji de minimis 100 pln
Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów w terminie miedzy 10-15 dniem księgowania miesiąca 25 pln
Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów w terminie między 15-20 dniem księgowania miesiąca 75 pln
Opłata dodatkowa za dostarczenie dokumentów w terminie między 20-25 dniem księgowania miesiąca 150 pln
Opłata za elektroniczne wezwanie do zapłaty 10 pln
Opłata za listowne wezwanie do zapłaty 30 pln
Inne usługi Wg wyceny

NIE ZWLEKAJ DŁUŻEJ, WYPEŁNIJ FORMULARZ I SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ!!!

Przekonaj się, że księgowość internetowa
to wygodne i bezpieczne rozwiązanie
dla nowoczesnego przedsiębiorcy.
30 dniowy okres testowy za 1 zł
Możliwość rezygnacji z usług
Bez żadnych konsekwencji!!!

kpir online kpir online kpir online 

Przetestuj teraz
całkowicie za darmo!

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin