+48 12 373 53 00

Blog

Ministerstwo Finansów uruchomiło bazę weryfikacji podmiotów na potrzeby VAT
Ministerstwo Finansów uruchomiło bazę weryfikacji podmiotów na potrzeby VAT

Od 1 lipca 2015r. weszły w życie zmiany do ustawy o VAT. Jedna ze zmian dotyczyła rozszerzenia katalogów towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem.  Mechanizm odwrotnego obciążenia obejmuje min: telefony komórkowe, komputery przenośne, urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych. Zasada ta stosowana jest tylko wówczas, gdy łączna wartość ww. towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy…

Czytaj dalej

Przechowywanie dokumentów firmowych.
Przechowywanie dokumentów firmowych.

Prowadzący działalność gospodarczą powinni pamiętać o obowiązku przechowywania dokumentacji firmowej, który w zależności od zawartych w niej danych może trwać od 5 do 50 lat. 1. Dokumenty podatkowe. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, dokumentację podatkową należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Do dokumentów tych…

Czytaj dalej

Zalety księgowości online.
Zalety księgowości online.

Papiery zawsze towarzyszyły i będą towarzyszyły każdej księgowości, ale dlaczego mamy tonąć w stercie wciąż przybywających dokumentów? Księgowość internetowa daje nam możliwość szybkiego uporządkowania wszystkich papierów i wprowadza swojego rodzaju ład i porządek. Księgowość online to ostatnio bardzo modne rozwiązanie wśród nowoczesnych przedsiębiorców. Wystarczy łącze internetowe, stałe lub mobilne, aby móc korzystać z aplikacji i narzędzi…

Czytaj dalej

Zalety prowadzenia własnej działalności.
Zalety prowadzenia własnej działalności.

Wielu z Was niejednokrotnie zastanawiało się z pewnością, czy  pracować na etacie czy może przejść na swoje.  Nie ulega wątpliwości ,że prowadzenie własnej działalności jest nie tylko sposobem na podniesienie swojej aktywności na rynku pracy, ale również na spełnienie własnych oczekiwań, na sprostanie własnym marzeniom i potrzebom. Założenie własnej firmy to również stworzenie dla siebie…

Czytaj dalej

Amortyzacja środków trwałych
Amortyzacja środków trwałych

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nim zasoby jednostki, które spełniają następujące warunki: przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok są kompletne i zdatne do użytku są przeznaczone na potrzeby jednostki Do środków trwałych zaliczyć można: nieruchomości maszyny, urządzenia techniczne , narzędzia środki transportu meble i wyposażenia firmy inwentarz żywy…

Czytaj dalej

Nowe odliczenia paliwa od 1 lipca 2015
Nowe odliczenia paliwa od 1 lipca 2015

Czynnym podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu na potrzeby działalności gospodarczej. Od przeznaczenia samochodu zależy jaką część podatku,przedsiębiorca może odliczyć. Jeżeli jest to auto, wykorzystywane na cele mieszane, przysługuje 50%, co jednak nie dotyczy paliwa. Do 30 czerwca 2015r. obowiązuje całkowity zakaz odliczania podatku VAT od paliwa…

Czytaj dalej

Terminy ważne dla przedsiębiorcy
Terminy ważne dla przedsiębiorcy

    Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, musi pamiętać o podstawowych terminach, które dotyczą składek ZUS, deklaracji VAT i zapłaty podatków. 1. Składki ZUS. Opłaca się je każdego miesiąca a obowiązek dotyczy większości polskich przedsiębiorców. Terminy są identyczne dla tych, którzy opłacają ZUS w pełnej wysokości i dla tych, którzy opłacają go na preferencyjnych warunkach….

Czytaj dalej

Faktury w walutach obcych.
Faktury w walutach obcych.

Zasady przeliczania kwot z walut obcych na PLN określa  art.31a ust.1-4 Ustawy o podatku od towarów i usług. Art.31a ust.1 mówi,ze jeśli kwota jet w obcej walucie trzeba ją przeliczyć na PLN, biorąc pod uwagę średni kurs ogłoszony przez NBP w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym powstanie obowiązku podatkowego. Można też przyjąć kurs EBC ( Europejski…

Czytaj dalej

Zmiany w odwrotnym obciążeniu.
Zmiany w odwrotnym obciążeniu.

Zgodnie ze zmianami w ustawie o VAT, od 1 lipca 2015r  odwrotnym obciążeniem ( nabywca , nie sprzedawca rozlicza VAT) zostaną dodatkowo objęte: 1. telefony komórkowe ( smartfony), tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier z elektronicznymi wyświetlaczami 2. złoto w postaci surowca lub półproduktu ( o próbie 325 tysięcznych…

Czytaj dalej

Rodzaje faktur, które trzeba znać
Rodzaje faktur, które trzeba znać

Faktury to najpopularniejsze dokumenty handlowe. Na ich podstawie dokumentowana jest sprzedaż towarów i świadczenie usług w kraju i poza jego granicami. W obrocie gospodarczym istnieje kilka rodzajów faktur, a wśród nich trzeba wyróżnić parę podstawowych: 1. Zwykła faktura – najpopularniejszy rodzaj faktury, wystawiany w przypadku sprzedaży, dostawy towarów lub świadczenia usług a także sprzedaży wysyłkowej…

Czytaj dalej