+48 12 373 53 00

Blog

Nisko oprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców.
Nisko oprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy rozpoczynający swoja działalność, niejednokrotnie stają przed problemem pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej. Możliwość otrzymania wsparcia z krajowych programów operacyjnych czy Funduszy Unijnych, jest często ograniczona, ale są jeszcze inne sposoby na zdobycie funduszy. Przedsiębiorca oprócz wspomnianych, ma jeszcze kilka innych możliwości: kredyt gotówkowy umowa partnerska z aniołem biznesu ( osoba przeznaczająca swój…

Czytaj dalej

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?
Jakie podatki  musi płacić przedsiębiorca?

Poza podstawowymi podatkami, związanymi z prowadzeniem działalności jak PIT i VAT, przedsiębiorcy mogą płacić dodatkowe podatki. Do  najpopularniejszych należą: podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych. 1. Podatek od środków transportu – do jego płacenia zobowiązane są : osoby fizyczne i osoby prawne, będące właścicielami środków transportu jednostki organizacyjne…

Czytaj dalej

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis jest przywilejem podatkowym,który przysługuje tzw. małym podatnikom – tj. przedsiębiorcom, których przychody nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym przeliczonej na PLN równowartości 1 200 000 euro, oraz przedsiębiorcom, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 22k ust. 7 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób…

Czytaj dalej

Jak zacząć korzystać z funduszy UE?
Jak zacząć korzystać z funduszy UE?

Z funduszy europejskich można korzystać na dwa sposoby: przygotowując własne projekty lub uczestnicząc w projektach realizowanych przez innych. Dobry plan to podstawa.  Inspiracja, unikalny pomysł, wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie, z pewnością przyczynia się do sukcesu przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem jest znalezienie właściwego źródła finansowania. Należy pamiętać, że Fundusze Europejskie to nie tylko dotacje. Na…

Czytaj dalej

Fundusze Europejskie w Polsce
Fundusze Europejskie w Polsce

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała największe fundusze, bo aż 82,5 mld euro. Fundusze zostaną zainwestowane w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Głównym kryterium podziału środków finansowych z Unii na…

Czytaj dalej

Czym są fundusze unijne?
Czym są fundusze unijne?

Unia Europejska dysponuje własnym budżetem, finansuje m.in. działania prowadzące do wzmacniania konkurencyjności gospodarek państw członkowskich, podejmuje walkę z bezrobociem a także wspiera rozwój uboższych regionów. Kierunek przeznaczenia funduszy jest określany w strategii rozwoju Unii Europejskiej, którą obecnie przedstawia dokument Europa 2020. Szczegółowy plan wydawania funduszy – Wieloletnie Ramy Finansowe – określany jest nie rzadziej niż…

Czytaj dalej

Doposażenie i staż z urzędu
Doposażenie i staż z urzędu

Każdy  początkujący przedsiębiorca pewnie stanął lub stanie kiedyś przed dylematem : zatrudniać pracownika czy może jeszcze nie teraz. Tutaj z pomocą może przyjść Urząd Pracy. Jedna z form takiej pomocy, jest staż z Urzędu Pracy , dzięki któremu przedsiębiorca może zatrudniać pracownika przez okres 3 – 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów jego zatrudnienia. Staż polega…

Czytaj dalej

Czy zakładając firmę trzeba zostać płatnikiem VAT?
Czy zakładając firmę trzeba zostać płatnikiem VAT?

Przedsiębiorcy rozpoczynający własną działalność niejednokrotnie zastanawiają się, czy być czynnym podatnikiem VAT, czy może skorzystać ze zwolnienia z tego podatku. Są rodzaje działalności, które nakładają na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia do VAT są to m.in.: usługi prawnicze, doradztwo czy usługi jubilerskie . Pozostali przedsiębiorcy mogą zdecydować sami, pod warunkiem, że roczna sprzedaż firmy nie przekracza określonej…

Czytaj dalej

Zmiana księgowego
Zmiana księgowego

  Każdy przedsiębiorca wie, że dobry i rzetelny księgowy to podstawa. Dobry fachowiec zaksięguje wszelkie przychody i rozchody, poprowadzi rozliczenia miesięczne, wykona bilanse, sprawozdania i rozliczenia roczne, ponadto doradzi w przypadku wyboru form opodatkowania czy rozliczania kosztów. Gdy przedsiębiorca ma wątpliwości, co do  jakości usług dotychczasowego biura, lub obecne biuro nie oferuje stałego i szerokiego…

Czytaj dalej

Czym grozi nieopłacanie ZUS
Czym grozi nieopłacanie ZUS

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nakładają na przedsiębiorców obowiązki z tytułu składek ZUS, których niewypełnianie grozi dotkliwymi konsekwencjami. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczania, potrącania i opłacania w terminie składek na ubezpieczenie społeczne oraz do sporządzania, przekazywania i przechowywania dokumentacji z tym związanej. Każdy przedsiębiorca musi pamiętać, że robi to na własny…

Czytaj dalej