+48 12 373 53 00

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne na 2016 r.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne na 2016 r.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne  na 2016 r.

13 stycznia 2016 Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował informację  w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń – grudzień 2016 r. dla niektórych grup ubezpieczonych

  1. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy,

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555,00 zł

Za miesiące styczeń – grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

– na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 108,34 zł

– na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 44,40 zł

– na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 13,60 zł

2. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

– osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą  niewymienione w punkcie I,

– twórcy i artyści,

– osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym , a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

– osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

– osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2016 r. dla tych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2 433 zł

Za miesiące styczeń – grudzień 2016 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

– na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 474,92 zł

– na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 194,64 zł

– na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 59,61 zł

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych , o wysokości  składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku , Zakład powiadamia do dnia 20 kwietnia danego roku .

Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia  składki na dany rok składkowy, tj.:

– płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,

– płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy obowiązuje do składek należnych za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

 

Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych zawiera poradnik „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”, który jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz w formie papierowej w Oddziałach ZUS. Ponadto Oddziały ZUS udzielają pomocy przy ustalaniu wysokości składki.

 

 

Żródło: infor.pl ; serwis ZUS

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>