+48 12 373 53 00

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Poza podstawowymi podatkami, związanymi z prowadzeniem działalności jak PIT i VAT, przedsiębiorcy mogą płacić dodatkowe podatki. Do  najpopularniejszych należą: podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych.

1. Podatek od środków transportu – do jego płacenia zobowiązane są :

 • osoby fizyczne i osoby prawne, będące właścicielami środków transportu
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które jest zarejestrowany środek transportu
 • osoby posiadające środki transportu zarejestrowane na terytorium Polski, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu

Podatkowi od środków transportu podlegają pojazdy wymienione w art 8 ust 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub powyżej 12 t
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu od 3,5 t do 12 t
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu równej lub powyżej 12 t ]
 • przyczepy i naczepy posiadające łącznie z pojazdem dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do 12 t z wyjątkiem działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego
 • przyczepy i naczepy posiadające łącznie z pojazdem dopuszczalną masę całkowitą równa lub powyżej 12 t z wyjątkiem działalności rolniczej prowadzonej prze podatników podatku rolnego

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu powstaje w pierwszym dniu miesiąca następnego po miesiącu, w którym zarejestrowano pojazd a w przypadku gdy pojazd był zarejestrowany, w pierwszym dniu miesiąca następnego po miesiącu, w którym został nabyty. Jeżeli pojazd przez  jakiś czas zostanie wycofany z ruchu, to przez ten okres nie podlega opodatkowaniu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany.

2. Podatek od nieruchomości – w myśl Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej które:

 • są współwłaścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • posiadają samoistne nieruchomości lub obiekty budowlane
 • są wieczystymi użytkownikami gruntów

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty,budynki i budowle lub ich części, związane z prowadzoną działalnością. Stawkę podatku ustala gmina w drodze uchwały. Jeżeli na potrzeby działalności, wyznaczona jest część mieszkania lub domu, ulega zmianie przeznaczenie lokalu lub jego części, co powoduje podniesienie stawki podatkowej. Przedsiębiorca, który opłaca podatek od nieruchomości może zaliczyć w koszty pełna wartość podatku.

3. Podatek akcyzowy – reguluje go Ustawa o podatku akcyzowym, zgodnie z którą podatek akcyzowy opłaca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą. Do wyrobów akcyzowych należą mi.in: oleje opałowe,paliwa silnikowe, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych – reguluje go Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych i jest podatkiem majątkowym. Do jego zapłaty zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, nie mające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. czynności podlegające opodatkowaniu to m.in:

 • umowy sprzedaży
 • umowy pożyczki pieniędzy
 • umowy darowizny
 • umowy o podział spadku
 • ustanowienie hipoteki
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania
 • umowy spółki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>