+48 12 373 53 00

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który z różnych powodów decyduje się na wstrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej, nie musi od razu likwidować swojej firmy. Przepisy prawa pozwalają na zawieszenie działalności co daje możliwość chwilowego zmniejszenia obowiązków i obniżenia płatności.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może ją zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy, pod warunkiem, że w tym czasie nie zatrudnia pracowników.  W tym celu należy wypełnić  wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Wniosek jest automatycznie przesyłany do ZUS, który zawiadomi płatnika o sporządzonych w związku z tym dokumentach.

Podczas zawieszenia działalności, przedsiębiorca ma pewne prawa i obowiązki, do których zgodnie z art.14a ust.4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej należą:

 • prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa,
 • prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • możliwość poddania kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie musi wyliczać i odprowadzać składek na podatek dochodowy. Również przedsiębiorcy prowadzący swoją księgowość w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów , nie muszą sporządzać spisu z natury na dzień zawieszenia i wznowienia działalności, pod warunkiem że okres zawieszenia działalności nie obejmuje końca roku podatkowego.

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może osiągać przychodów z bieżącej działalności ale ma możliwość sprzedaży środków trwałych i wyposażenia firmy.

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą musi jednak pamiętać o uregulowaniu zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia działalności.

Z art.99 ust.7 a Ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że w przypadku zawieszenia działalności, podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Od większości reguł są jednak wyjątki, zatem zwolnienie to nie  obejmuje:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Przedsiębiorcy mogą odliczyć podatek VAT od faktur otrzymanych w okresie zawieszenia działalności, ale muszą one dotyczyć umów zawartych przed zawieszeniem działalności. Jednym z rozwiązań jest tez odliczenie podatku po odwieszeniu działalności gospodarczej poprzez złożenie korekty deklaracji VAT za cały okres zawieszenia.

Zawieszenie działalności gospodarczej powoduje również tymczasowe wygaśnięcie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe a zdrowotne, emerytalne i rentowe zależą od wyboru jakiego dokonał. Nie uiszczenie składki zdrowotnej przez okres zawieszenia działalności , powoduję utratę prawa do świadczeń zdrowotnych po upływie 30 dni.

Prawo polskie nie przewiduje przedłużenia okresu zawieszenia działalności. Jeżeli po określonym terminie do urzędu nie wpłyną odpowiednie wnioski, przedsiębiorstwo zostaje wykreślone z rejestru.

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>