+48 12 373 53 00

Raty w ZUS

Raty w ZUS

Raty w ZUS

Czasem zdarza się,że przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS i powstaje z tego tytułu dług. W takim wypadku płatnik może starać się o rozłożenie go na raty. Wniosek dłużnika powinien być dobrze uzasadniony względami gospodarczymi i innymi przyczynami godnymi uwzględnienia.

ZUS może rozłożyć dług na raty, jednak należy spełnić pewne warunki:

  • przedsiębiorca będzie musiał całkowicie uregulować należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez zatrudnianych przez siebie pracowników oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. Warunek ten nie musi być spełniony w przypadku płatników, posiadających zadłużenie wyłącznie z tytułu własnego ubezpieczenia.
  • jeżeli wobec przedsiębiorcy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne przez organ inny niż dyrektor odpowiedniego oddziału ZUS.
  • jeżeli wobec dłużnika jest prowadzone skuteczne postępowanie egzekucyjne, zawarcie umowy ratalnej nastąpi jedynie w sytuacji, gdy da to większą gwarancję szybszego i skuteczniejszego spłacenia zaległości
  • jeżeli przedsiębiorca w dalszym ciągu prowadzi działalność to musi terminowo i w pełnej wysokości opłacać bieżące składki, w przeciwnym razie nie będzie możliwe ratalne spłacanie długu.

Starając się o rozłożenie długu na raty, przedsiębiorca powinien przeanalizować swoje możliwości finansowe aby wnioskowana przez niego ilość i wysokość rat była optymalna. Aby ubiegać się o rozłożenie w ZUS długu na raty, należy przedstawić w ZUS:

  • dokumenty dotyczące prowadzonej firmy, w tym m.in. dokumenty potwierdzające podstawę prawna i zakres prowadzonej działalności (np. zezwolenie na  działalność, wpis do CEIDG)
  • dokumenty dotyczące kondycji finansowej firmy (np. bilans za ostatnie 3 lata)
  • deklarację co do sposobu zabezpieczenia umowy ratalnej
  • informację o otrzymanej dotychczas pomocy publicznej
  • zaświadczenie o pomocy de minimis

Zakres niezbędnych dokumentów może w niektórych przypadkach różnić się od siebie, gdyż jest ustalany indywidualnie. Podpisanie z ZUS umowy ratalnej ma swoje korzyści, z których najistotniejszą jest fakt, że od składek rozłożonych na raty ZUS nie naliczy odsetek za zwłokę. Zawieszone zostanie również prowadzone postępowanie egzekucyjne a przedsiębiorca będzie mógł otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu.

źródło: www.infor.pl

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>