+48 12 373 53 00

Doposażenie i staż z urzędu

Doposażenie i staż z urzędu

Doposażenie i staż z urzędu

Każdy  początkujący przedsiębiorca pewnie stanął lub stanie kiedyś przed dylematem : zatrudniać pracownika czy może jeszcze nie teraz. Tutaj z pomocą może przyjść Urząd Pracy. Jedna z form takiej pomocy, jest staż z Urzędu Pracy , dzięki któremu przedsiębiorca może zatrudniać pracownika przez okres 3 – 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów jego zatrudnienia.

Staż polega na zdobywaniu przez bezrobotnego umiejętności i doświadczeń wymaganych na wyznaczonym stanowisku pracy. Odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, który ze stażystą nie podpisuje już żadnej umowy, a koszty zatrudnienia ponosi Urząd Pracy. Aby skorzystać z takiej formy pomocy, przedsiębiorca musi zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Pracy, właściwego ze względu na siedzibę firmy ( UP ma 30 dni na podjęcie decyzji). Trzeba jednak spełniać pewne kryteria, które zawsze można uzyskać w urzędzie lub  odpowiednio na stronach internetowych właściwych urzędów. Poprzez zorganizowanie stażu przedsiębiorcy zyskują:

  • dodatkowego pracownika
  • możliwości poznania umiejętności ewentualnego przyszłego pracownika
  • możliwość promowania wizerunku firmy
  • korzyści finansowe

Dla osoby bezrobotnej staż nie oznacza nawiązania stosunku pracy, ale idą za nim korzyści. Bezrobotny zwiększa w ten sposób swoje doświadczenie zawodowe i szansę na podjęcie pracy. Po zakończeniu stażu otrzymuję on zaświadczenie wystawione przez starostę wraz z kopią programu stażu oraz swojego sprawozdania i opinii organizatora.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność od co najmniej sześciu miesięcy i zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy, mogą starać się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz o jednorazowy zwrot kosztów wynagrodzenia i opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Poza wymaganym okresem prowadzenia działalności, pracodawca nie powinien w okresie pół roku przed złożeniem wniosku zwolnić pracownika ani rozwiązać z nim umowy. Ponadto nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej i zalegać z terminowym wypłacaniem wynagrodzeń i opłacaniem składek. Nie może być on również skazany za przestępstwa gospodarcze w okresie dwóch ostatnich lat przed złożeniem wniosku.

Na doposażenie lub wyposażenie nowego stanowiska pracy można otrzymać nawet 21 000 PLN. O refundację kosztów mogą się starać :

  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą
  • producenci rolni
  • niepubliczne przedszkola i szkoły

Przed utworzeniem stanowiska pracy przedsiębiorca składa wniosek w tej sprawie do starosty. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony dochodzi do zawarcia umowy. Następnym krokiem jest dokonanie zakupów, jakie są niezbędne do wyposażenia nowego stanowiska pracy, później pozostaje tylko podpisanie umowy ze skierowaną osobą bezrobotną. pracodawca może się ubiegać o skierowanie do pracy konkretnej osoby bezrobotnej – również w przypadku stażu. Można to zrobić po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wystarczy zaproponować nazwisko  osoby bezrobotnej, która chce się zatrudnić.

Otrzymanie zwrotu kosztów poniesionych wydatków nastąpi po przekazaniu rozliczenia i udokumentowaniu poniesionych kosztów w okresie od zawarcia umowy z Urzędem Pracy do dnia zatrudnienia bezrobotnego. Pracodawcy decydujący się na tę formę wsparcia, muszą pamiętać ,że zobowiązują się do utrzymania doposażonego stanowiska przez okres 24 miesięcy, a tym samym do zatrudniania w tym okresie skierowanej osoby bezrobotnej.

Jeżeli pracodawca złoży niezgodne z prawdą oświadczenia lub naruszy postanowienia umowy, będzie zobowiązany zwrócić całość refundacji wraz z odsetkami ustawowymi , naliczonymi od dnia uzyskania środków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>