+48 12 373 53 00

Czym grozi nieopłacanie ZUS

Czym grozi nieopłacanie ZUS

Czym grozi nieopłacanie ZUS

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nakładają na przedsiębiorców obowiązki z tytułu składek ZUS, których niewypełnianie grozi dotkliwymi konsekwencjami.

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczania, potrącania i opłacania w terminie składek na ubezpieczenie społeczne oraz do sporządzania, przekazywania i przechowywania dokumentacji z tym związanej. Każdy przedsiębiorca musi pamiętać, że robi to na własny koszt i ryzyko, zatem wszelkie konsekwencje niewypełniania tych obowiązków, spadną właśnie na niego.

Najdotkliwsze konsekwencje nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne to m.in.:

1. naliczenie odsetek za zwłokę, które wynoszą 14% kwoty zaległości w stosunku rocznym

2. wymierzenie opłaty dodatkowej w wysokości nawet 100% nieopłacanych składek

3. grzywna do 5 000 pln, która może być wymierzona przedsiębiorcy, który m.in.:

  • nie dopełnia obowiązku terminowego opłacania składek
  • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane
  • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek
  • nie dopełnia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa

4. ustanowienie hipoteki przymusowej na wszystkie nieruchomości w celu zabezpieczenia należności tytułem składek ZUS

5. zastaw skarbowy, który może być nałożony na wszystkie ruchomości i prawa zbywalne dłużnika

6. koszty upomnienia, które obciążają płatnika składek

7. wszczęcie przez dyrektora ZUS postępowania egzekucyjnego

8. jeżeli postępowanie egzekucyjne, prowadzone przez dyrektora ZUS okaże się w całośći lub części bezskuteczne, może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne przed Urzędem Skarbowym

9. wpis do KRS z informacją o postępowaniu egzekucyjnym

10.wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

11. odpowiedzialność osób trzecich (np. współmałżonka) z tytułu zaległych składek

W celu uniknięcia opisanych konsekwencji wystarczy po prostu opłacać terminowo wszystkie składki społeczne.

Wszystkim klientom naszego internetowego biura rachunkowego przypominamy,że rozliczenia są widoczne zaraz po zalogowaniu się do aplikacji.

źródło: www.infor.pl

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>