+48 12 373 53 00

Daily Archives: 30 września 2015

Fundusze Europejskie w Polsce
Fundusze Europejskie w Polsce

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała największe fundusze, bo aż 82,5 mld euro. Fundusze zostaną zainwestowane w zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia. Głównym kryterium podziału środków finansowych z Unii na…

Czytaj dalej