+48 12 373 53 00

Daily Archives: 2 września 2015

Czym grozi nieopłacanie ZUS
Czym grozi nieopłacanie ZUS

Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nakładają na przedsiębiorców obowiązki z tytułu składek ZUS, których niewypełnianie grozi dotkliwymi konsekwencjami. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca jest zobowiązany do naliczania, potrącania i opłacania w terminie składek na ubezpieczenie społeczne oraz do sporządzania, przekazywania i przechowywania dokumentacji z tym związanej. Każdy przedsiębiorca musi pamiętać, że robi to na własny…

Czytaj dalej

Raty w ZUS
Raty w ZUS

Czasem zdarza się,że przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS i powstaje z tego tytułu dług. W takim wypadku płatnik może starać się o rozłożenie go na raty. Wniosek dłużnika powinien być dobrze uzasadniony względami gospodarczymi i innymi przyczynami godnymi uwzględnienia. ZUS może rozłożyć dług na raty, jednak należy spełnić pewne warunki: przedsiębiorca będzie musiał całkowicie uregulować…

Czytaj dalej