+48 12 373 53 00

Daily Archives: 25 sierpnia 2015

Różnice pomiędzy kontrolą podatkową i skarbową
Różnice pomiędzy kontrolą podatkową i skarbową

Osoby, które podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej, muszą liczyć się z tym,że w ich firmie będą przeprowadzane kontrole różnych urzędów. Kontrolę podatkową regulują przepisy Ordynacji Podatkowej natomiast kontrola skarbowa podlega przepisom ustawy o kontroli skarbowej Kontrolę podatkową przeprowadzają  organy podatkowe pierwszej instancji tj: naczelnik urzędu celnego, naczelnik urzędu skarbowego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa…

Czytaj dalej