+48 12 373 53 00

Przechowywanie dokumentów firmowych.

Przechowywanie dokumentów firmowych.

Przechowywanie dokumentów firmowych.

Prowadzący działalność gospodarczą powinni pamiętać o obowiązku przechowywania dokumentacji firmowej, który w zależności od zawartych w niej danych może trwać od 5 do 50 lat.

1. Dokumenty podatkowe.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, dokumentację podatkową należy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Do dokumentów tych zaliczmy wszystkie kopie i oryginały faktur VAT, księgi podatkowe i dokumenty związane z ich prowadzeniem a także wszystkie kopie wystawianych rachunków. Za brak lub niewłaściwe przechowywanie tych dokumentów grozi kara grzywny, sięgająca kilkudziesięciu tysięcy złotych.

2. Dokumenty ZUS

  • przy zakładaniu działalności, mamy obowiązek zarejestrować się w ZUS. Dokumenty zgłoszeniowe powinno się przechowywać przez cały czas prowadzenia działalności.
  • deklaracje rozliczeniowe, imienne raporty miesięczne oraz dokumenty korygujące, przekazywane do ZUS zarówno w formie papierowej jak elektronicznej, należy przechowywać przez 10 lat od daty przesłania ich do ZUS.
  • dokumenty płatnicze, które są dowodem opłacenia składek, powinny być przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych lub do czasu potwierdzenia przez ZUS uprawnień emerytalnych.

3. Dokumenty pracownicze.

Dokumentację pracowniczą, w tym dotyczącą okresów zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę, przechowuje się przez 50 lat od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika.

Dokumentację firmową można obecnie przechowywać zarówno w formie papierowej jak elektronicznej. Niezależnie od tego na jaką formę przechowywania się zdecydujemy, dokumenty muszą być odpowiednio zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem czy dostępem osób trzecich.

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>