+48 12 373 53 00

Dotacja z Urzędu Pracy i pożyczka na własną firmę.

Dotacja z Urzędu Pracy i pożyczka na własną firmę.

Dotacja z Urzędu Pracy i pożyczka na własną firmę.

DOTACJA

                   W Urzędach Pracy na terenie całej Polski prowadzone są nabory wniosków o przyznanie środków na prowadzenie własnej działalności, niestety terminy te nie są jednolite i aby nie przegapić takiej okazji, trzeba na bieżąco śledzić stronę internetową odpowiedniego dla siebie urzędu. Dobrą wiadomością jest to, że powtarzają się one nawet kilka razy do roku.

Środki finansowe na otwarcie działalności mogą otrzymać osoby bezrobotne, przyporządkowane przez Urząd Pracy do I lub II profili pomocy oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS) a także osoby działające w ramach spółdzielni socjalnej.

O wsparcie  może się ubiegać bezrobotny, który nigdy wcześniej nie otrzymał żadnych środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej czy założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Istotne jest też,że w momencie składanie wniosku bezrobotny nie może posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) ani nie prowadził własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Każdy bezrobotny ubiegający się o taką dotację, zobowiązuje się, że przez okres 12 miesięcy od daty założenia własnej działalności nie podejmie innego zatrudnienia i nie zawiesi swojej działalności. Bezrobotny zobowiązuje się również do złożenia rozliczenia zawierającego zestawienie wydatkowanych na ten cel środków.

Jeżeli bezrobotny nie naruszy postanowień umowy,środki te mają charakter bezzwrotny. Warto jednak zapoznać się z regulaminem przyznawania i wydatkowania takich środków, który jest opracowany przez Urząd Pracy właściwy dla bezrobotnego.

POŻYCZKA

                   Udzielaniem pożyczek ze środków Funduszu Pracy zajmują się pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego, których lista dostępna jest na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

Pożyczkę mogą otrzymać zarejestrowani bezrobotni, absolwenci szkól i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego oraz studenci ostatniego roku studiów. O jej otrzymanie mogą się ubiegać osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, nieprowadzące własnej działalności w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku i osoby niekarane za przestępstwa gospodarcze w okresie 2 lata wstecz.

Pożyczka podlega spłacie na okres nie dłuższy niż 7 lat.

Dotacja z Urzędu Pracy

Pożyczka wsparcie na starcie

maksymalna wysokość

                          23,656,02 zł             78,853,4 zł

czy podlega spłacie ?

nie, jeśli jest prawidłowo wydatkowana tak, maksymalnie po 7 latach

 kto jej udziela?

Starosta ( Powiatowy Urząd Pracy) BGK wraz z pośrednikami finansowymi

źródło: gazetapodatkowa.pl

Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Numer telefonu

akceptuje regulamin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>